MB-MATRIX positionerat ringsegment under utprovning

Med Friends-Arena som bakrund bygger PEAB Mall of Scandinavia.

RUUKKI konstruerar och monterar stålstommen.

Strängbetong står för betongelement.

Vi står för hålen 😉

Den positionerade teknologin gör sitt och håller högsta hastighet i betongen. Inget annat testat fabrikat hängde med.

I armering växlar vi ned ett steg och nöter igenom i relativt bra fart, vi fick spö av Ante Arix ringar i just halmåneborrning dim 16-20 mm järn. Vår testring är 3 mm tjock och måste nog göras snäppet tunnare om den skall hänga med även i armeringen.

Naturligtvis är det inte halvmånar i varje hål, men det är armering i varje. Livslängden på testringen landade runt 9 meter. Finns lite att slipa på med andra ord. 🙂

Efter armeringsjärn sätter det av i högsta hastighet igen, ringen är i alla fall inte för hård. Justeringar för att öka skärhastigheten i armeringsjärn kommer att utföras löpande.

Projektet rullar vidare.

 

MB MATRIX SLUTPRODUKTEN

Överlägset borrsegment för armerad betong ,tegel och granit.

Nu har vi avslutat de sista testerna! MB-MATRIX segmentet har nu officiellt gått ur teststadiet och kommit ut på marknaden som färdig produkt. Segmenten finns som standard från 3.0 mm upp till 5.0 mm tjocklek. Standard segmenten är 24 mm långa och 10 mm höga, diamanter finns hela vägen från topp till botten och de håller släppningen hela vägen.

Beställning görs som vanligt via mobil och mail till mig eller den återförsäljare du tidigare varit i kontakt med.