Löpsedlarna avlöser varandra

De reguljära segment ”tillverkarna” har lyst med sin frånvaro när det gäller att ha ett segment som fungerar i vått som torrt.            MB-MATRIX är just ett sådant, våt och torr borrnings segment. Naturligtvis fungerar det bäst med vattenkylning, men det håller betydligt längre vid torr borrning än konkurrenternas alternativ. I kassetter där alla hål skall göras i mitt i hålrummen behövs inget vatten alls. Däremot blir segmenten lite ”slöa” vid långvarig torr borrning utan baksug. Men det får vi jobba bort i nästa version.  V4 segmentet håller i regel upp till15 meter i standard betong men har även gjort 25 meters repor under gynnsamma förhållanden.

 

Det tog inte många minuter efter denna löpsedel tryckts förrän nästa var tvungen att tryckas…. 😉

Enligt säkra källor visades den första löpsedeln upp på Midhages ledningsmöte i dag. Och det måste ju komma på pränt.